EN
News And Article
News And Article

Articleขอบคุณคุณลูกค้าที่น่ารัก ที่ส่งกระเช้าผลไม้ มาให้กำลังใจ การทำงานของทีมแพทย์  พยาบาล เจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาล
เราพร้อมดูแล และใส่ใจทุกท่านเสมือนเป็นคนในครอบครัว ด้วยความเต็มใจ และพร้อมดูแลอย่างเต็มที่ค่ะ

พร้อมรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยที่จะช่วยวางแผนป้องกันโรค เพื่อให้คุณมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน 
สอบถามรายละเอียดต่างๆ 061-405-6964  061-409-3546 ​Line@ : Panacee Hospital Rama2


News

Panacee Hospital Rama2 Proundly to be the part of helping
Donation Blood Date: 9 March 2020 Time: 9:00 am - 12:00 pm At Panacee Hospital Rama II
News : 14-02-2020

Other NewsAndArticle

Panacee Hospital Rama2 Proundly to be the part of helping
Donation Blood Date: 9 March 2020 Time: 9:00 am - 12:00 pm At Panacee Hospital Rama II
News : 14-02-2020